ข้อมูลปริมาณฝน
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.)
ฝนเมื่อวาน ฝน 2 วัน ฝน 3 วัน วันนี้ 1 วัน 2 วัน
โรงเรียนกระบุรีวิทยา ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 0.00 0.50 1.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านในวง ต. ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
สะพานบ่อน้ำร้อน ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านในวัง ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สะพานวัดนิโครธาราม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สะพานฝ่ายท่าสามัคคี ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สะพานบ้านกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00
สะพานดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านทับปริก ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
สะพานวัดบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านคลองลำปริง ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
สะพานข้ามคลองลำชาน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สะพานบ้านนาลาน ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 12.50 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
สถานีโทรมาตร ที่ตั้ง ระดับเฝ้าระวัง
น้าแล้ง
(ม.รทก.)
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) ระดับเฝ้าระวัง
น้ำท่วม
(ม.รทก.)
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
เมื่อวาน วันนี้ 1 วัน 2 วัน 3 วัน ระดับสูงสุด แนวโน้ม
วันที่ - เวลา ระดับน้ำ
สะพานพุทธรักษ์ ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง -0.16 5.38 -0.14 6.00 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานบ่อน้ำร้อน ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 16.46 16.45 16.45 23.82 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานบ้านฝ่ายท่า ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง -1.97 -0.76 -0.76 7.84 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานท่านเจ้าฟ้า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา -5.68 1.59 0.91 7.78 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานวัดนิโครธาราม ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 13.90 13.91 13.91 19.16 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานฝ่ายท่าสามัคคี ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 1.06 1.31 1.25 8.90 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานบ้านกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 13.07 13.12 13.12 18.16 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0.71 1.12 1.15 4.85 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานบ้านท่าคลอง ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 1.26 2.12 2.09 9.08 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานวัดบางดี ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 9.00 9.35 9.72 21.12 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 9.09 9.39 9.39 13.46 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานข้ามคลองนางน้อย ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 24.34 24.88 24.88 29.99 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานข้ามคลองลำชาน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 0.39 1.57 1.57 7.73 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานข้ามคลองละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล -1.57 0.18 -0.43 6.53 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานควนโดนใน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 21.35 22.92 22.92 28.49 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่
สะพานบ้านนาลาน ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล -1.53 0.33 -0.23 2.65 - - - 30-May-2024 0.00 คงที่