-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 6.53 5.80 -1.57 -1.37 -0.42 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 -2.00 -4.5 96 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (29/05/2024 09:29)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6