-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 23.82 23.08 16.46 16.66 16.45 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 0 50 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 23:28)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6