-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 7.78 6.78 -5.68 -5.48 1.19 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 0 176 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 22:49)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6