-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 19.16 18.68 13.90 14.10 0.00 20.00 18.00 16.00 14.00 -5 35 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 21:58)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6