-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 8.90 8.14 1.06 1.26 1.25 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 -5 91.5 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 23:00)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6