-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 18.16 17.27 13.07 13.27 13.12 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 -5.5 16.5 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 23:56)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6