-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 4.85 4.34 0.71 0.91 1.10 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0 20.6 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 22:32)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6