-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 21.12 19.92 9.00 9.20 9.45 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 0 100 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 23:04)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6