-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 13.46 13.00 9.09 9.29 9.39 14.00 12.00 10.00 8.00 -4.4 45.6 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 23:06)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6