-

-

-

ระดับน้ำ (ม.รทก.) 7.73 7.12 0.39 0.59 1.57 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0 65 ระยะทาง (เมตร) ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้ำ ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. ม.รทก. (16/06/2024 21:19)
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6