รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 พฤษภาคม 2024
เวลา/สถานี TC220105 TC220203 TC220303 TC220304 TC220305 TC220508 TC220509 TC220510 TC220603 TC220604 TC220605 TC220511 TC220902 TC220903 TC221003 TC221301 TC221203
- สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา สถานีโรงเรียนบ้านในวง สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง สถานีโรงเรียนบ้านในวัง สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก สถานีสะพานวัดบางดี สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สะพานบ้านนาลาน
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี TC220202 TC220303 TC220306 TC220402 TC220509 TC220510 TC220604 TC220605 TC220512 TC220902 TC220904 TC220905 TC221003 TC221103 TC221202 TC221203
- สถานีสะพานพุทธรักษ์ สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า สถานีสะพานวัดนิโครธาราม สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี สถานีสะพานบ้านกะทู้ สถานีสะพานดำรง สถานีสะพานบ้านท่าคลอง สถานีสะพานวัดบางดี สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน สถานีสะพานข้ามคลองละงู สถานีสะพานควนโดนใน สถานีสะพานบ้านนาลาน