สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 19 กรกฎาคม 2024 23:07 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานพุทธรักษ์ 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 14.05 667.50
สถานีโรงเรียนบ้านในวง 29/06/2024 17:27 0.0 3.5 3.5 n/a n/a
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 1.0 22.17 1243.25
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 0.00 0.00
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 2.35 315.16
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 1.86 32.20
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านกะทู้ 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 13.15 0.55
สถานีสะพานดำรง 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 1.21 3.82
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก 19/07/2024 01:23 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 2.22 5.95
สถานีสะพานวัดบางดี 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 10.46 42.05
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 9.83 8.53
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 0.00 0.00
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 1.57 13.46
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานข้ามคลองละงู 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 0.71 79.76
สถานีสะพานควนโดนใน 19/07/2024 23:06 n/a n/a n/a 0.00 0.00
สถานีสะพานบ้านนาลาน 19/07/2024 23:06 0.0 0.0 0.0 0.82 49.50

หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด