สัญลักษณ์สถานี
  หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
  หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง
   
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก
ปริมาณน้ำฝนปกติ
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน
ขัดข้องเกิน 3 วัน
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม (E)
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ : 25 เมษายน 2024 12:43 น.
สถานีตรวจวัด วัน-เวลาข้อมูล ปริมาณฝนสะสม (มม.) ระดับน้ำ
(ม.รทก.)
ปริมาณน้ำ
(ม³/วินาที)
สถานการณ์
15 นาที 12 ชม. 24 ชม. ปริมาณฝน ระดับน้ำ
สถานีโรงเรียนกระบุรีวิทยา 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานพุทธรักษ์ 25/04/2024 07:10 n/a n/a n/a -0.14 0.00
สถานีโรงเรียนบ้านในวง 25/04/2024 01:00 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ่อน้ำร้อน 25/04/2024 05:34 0.0 0.0 2.0 16.45 0.39
สถานีสนามกีฬาอบต.หาดส้มแป้น 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 2.5 n/a n/a
สถานีโรงเรียนบ้านทองหลาง 25/04/2024 07:10 0.0 2.5 3.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านฝ่ายท่า 25/04/2024 07:10 n/a n/a n/a -0.76 0.00
สถานีสะพานท่านเจ้าฟ้า 09/04/2024 07:07 n/a n/a n/a 0.86 158.57
สถานีโรงเรียนบ้านในวัง 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานวัดนิโครธาราม 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 13.92 0.16
สถานีสะพานฝ่ายท่าสามัคคี 24/04/2024 10:10 0.0 0.0 2.5 1.19 1.77
สถานีโรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านกะทู้ 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 13.12 0.42
สถานีสะพานดำรง 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 1.09 2.91
สถานีโรงเรียนบ้านทับปริก 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.5 n/a n/a
สถานีสะพานบ้านท่าคลอง 25/04/2024 07:10 n/a n/a n/a 1.64 0.78
สถานีสะพานวัดบางดี 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 9.32 2.58
สถานีโรงเรียนบ้านคลองลำปริง 25/04/2024 07:10 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานอนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 25/04/2024 07:10 n/a n/a n/a 9.39 0.91
สถานีสะพานข้ามคลองนางน้อย 25/04/2024 07:10 n/a n/a n/a 24.88 4.87
สถานีสะพานข้ามคลองลำชาน 18/03/2024 03:43 0.0 0.0 0.0 1.57 13.46
สถานีโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 17/02/2024 14:27 0.0 0.0 0.0 n/a n/a
สถานีสะพานข้ามคลองละงู 25/04/2024 07:10 n/a n/a n/a -0.74 0.00
สถานีสะพานควนโดนใน 25/04/2024 07:10 n/a n/a n/a 22.85 8.10
สถานีสะพานบ้านนาลาน 25/04/2024 07:10 0.0 3.5 3.5 -0.40 0.00

หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด